Leaseright

Leasingräknaren

Registrera avtalsvärden nedan och klicka sedan på beräkna-knappen. Ditt resultat åskådliggörs längre ner på sidan.


Baspris(exkl. moms):  kr (ex. 100 000) Totalt antal delbetalningar:  st (ex. 48)
Uppläggningsavgift:  kr (ex. 1 000) Antal år:  år (ex. 4)
Leasingavgift(exkl. moms)/period*:  kr (ex. 1 500) Restvärde efter hyrestidens slut (%):  % (ex. 40)
Aviseringsavgift:  kr (ex. 50) alt. Restvärde efter hyrestidens slut (kr):  kr (ex. 40 000)
Första förhöjda
hyra(exkl. moms) **:
 kr (ex. 20 000) Hyresstart alt. Avläsningsdag för basränta:
Betalning sker:
* Vid kvartalsvis betalning skall månadsavgiften multipliceras med 3.
** Belopp som betalas utöver den normala leasingavgiften vid avtalsstart.

    Tveka inte att kontakta Leaseright om Ni har frågor rörande beräkning samt bedömning av rimliga räntemarginaler eller andra frågor inom området.